Konkurs „Mistrz Poprawnej Polszczyzny”.

Dnia 29 lutego 2024 r. (czwartek) w s. 23 o godz. 12.15 odbędzie się Szkolny Konkurs „Mistrz Poprawnej Polszczyzny” .Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać do organizatora za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dnia 28.02.2024 r.
Organizator: Tomasz Rycharski