Witamy na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych

Internat

Internat – podstawowe informacje

Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim funkcjonuje od godz. 14.00 w niedzielę do godz. 18.00 w piątek. W tym czasie mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz opiekę pielęgniarki szkolnej (w godzinach pracy szkoły).

Prosimy o zapoznanie się z procedurą zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2021/2022

Koszty pobytu w internacie

1. Koszty wyżywienia. Stawka dzienna wynosi 16 zł.
2. Miesięczna opłata stała za zakwaterowanie:

  •    40 zł – uczniowie ZSE,
  •    50 zł – uczniowie innych szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat miński.

3. Istnieje możliwość wykupienia obiadu przez uczniów ZSE, nie będących mieszkańcami internatu. Koszt jednego obiadu wynosi 7 zł.

Opłaty uregulować można na miejscu u pani Haliny Kolb lub zrobić przelew na konto:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: 07 9226 0005 0001 4045 2000 0010

Dokumenty do pobrania

Informacja o przyjęciach do internatu w roku szkolnym 2022/2023

Kwestionariusze dla osób chętnych do zamieszkania w internacie są dostępne powyżej. Wypełniony dokument należy przesłać w formie skanu (format jpg. lub pdf.) lub czytelnie wykonanego zdjęcia (format jpg.) na elektroniczny adres szkoły: zsemm@zsemm.edu.pl

W kwestionariuszu proszę wpisywać czytelnie pełny adres stałego pobytu oraz numery telefoniczne obojga rodziców (jeśli są) lub opiekuna prawnego. Wymagany jest również czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Sekcje zainteresowań

Podczas pobytu w internacie młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w pracy sekcji i kół zainteresowań:

Sekcja Kultury i Nauki

W ramach działalności sekcji organizowane są wyjścia poza teren internatu m.in. na wystawy, czy imprezy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Miński Dom Kultury, Muzeum Ziemi Mińskiej. Członkowie sekcji włączają się w organizację imprez internackich. Organizowane są potyczki intelektualne, np. Liga w Scrabble. Stałą formą działalności sekcji są Środowe Wieczory Filmowe, podczas których prezentowany jest dorobek polskiej i światowej kinematografii. Wychowankowie informowani są o ciekawych imprezach kulturalnych odbywających się na terenie Mińska Mazowieckiego. Wychowankom mającym kłopoty w nauce udzielana jest pomoc koleżeńska. Prowadzona jest również działalność informacyjna i popularnonaukowa w postaci różnotematycznej ekspozycji prezentowanej w gablocie ściennej sekcji.

Opiekunami sekcji są pp. Ilona Pawlak i Barbara Szczepanik.

Sekcja Stołówkowa

W ramach sekcji młodzież współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za wyżywienie uczestnicząc w układaniu jadłospisów zgłaszając swoje propozycje do menu, które w miarę możliwości, były uwzględniane. Poza tym organizuje prace dyżurnych w kuchni w czasie śniadań i kolacji, zbiera informacje od młodzieży odnośnie ich oczekiwań dotyczących posiłków oraz dba o czystość i estetyczny wygląd stołówki. 

Opiekunem sekcji jest p. Małgorzata Bartnicka.

Sekcja Sportowa

W ramach sekcji wychowankowie internatu mają możliwość uczęszczania na zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej oraz siłowni szkolnej. Biorąc udział w zajęciach w ramach sekcji sportowej uczniowie uczą się m.in. samodzielne organizować aktywny wypoczynek w czasie wolnym, wszechstronnie i harmonijnie rozwijać własny organizm, przeciwdziałać powstawaniu wad postawy oraz dbać o higienę i zdrowie. Na siłowni wychowankowie wykonują ćwiczenia siłowe na poszczególne partie mięśniowe, natomiast na sali gimnastycznej doskonalą umiejętności gry m.in. w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Poza tym organizowane są wewnątrzinternackie turnieje z wybranych gier zespołowych oraz w tenisa stołowego.

Opiekunem sekcji jest p.Andrzej Giziński.

Sekcja Kronikarska

Sekcja dba o to, by to co ważnego dzieje się w internacie, nie uciekło zbyt szybko z pamięci, a ponieważ dzieje się dużo, pracy jest sporo, wychowankowie rejestrują w kronice większość wydarzeń mających miejsce w internacie. Dzięki ich inwencji zostawiamy dla potomnych barwny, rzetelny zapis bytności mieszkańców internatu, który można prześledzić na wielu stronach kroniki.  

Opiekunem sekcji jest p. Elżbieta Nowicka.

Na terenie internatu działa także samorząd, którego opiekunem jest p. Elżbieta Nowicka.

Nad stroną internetową oraz zamkniętą grupą Internat ZSE na platformie Facebook pieczę sprawuje p. Krzysztof Trojan.

Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych
ul. Konstytucji 3 Maja 16 A
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 758 25 81