Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY:

 Elżbieta Zofia Wieczorek – funkcję dyrektora pełni od 01.09.2008 r.; nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i logistycznych.

WICEDYREKTORZY:

  • Beata Biszkowiecka-Rokicka – nauczyciel wychowania fizycznego
  • Agnieszka Paździoch – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
  • Justyna Kmiecik – nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych logistycznych