Plan zebrań

Wszystkie spotkania odbywają się w wyznaczonych terminach. W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie, o czym rodzice zostaną powiadomieni przez uczniów. Dopuszcza się też możliwość zwołania spotkań w trybie pilnym.

W ustalonych terminach zebrań i konsultacji z rodzicami dyżur pełnią wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.