Rada rodziców

1. Przewodnicząca Rady Rodziców – Marta Kurkowska
2. Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców – Katarzyna Wojda
3. Skarbnik Rady Rodziców – Alicja Namięta
4. Sekretarz Rady Rodziców- Monika Żyłka

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców – Maciej Majchrzyk
2. Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców – Agnieszka Szczepańska
3. Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców – Olga Malinowska

Nr konta Rady Rodziców:

70 9226 0005 0000 0257 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim)

Nr konta ZSE do wpłat za wydanie duplikatu (legitymacji, świadectwa, dyplomu…)

07 9226 0005 0001 4045 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim)