Rada rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców – Kuberska Edyta
Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców – Reszka Justyna
Skarbnik Rady Rodziców – Namięta Alicja
Sekretarz Rady Rodziców – Jacak Magdalena

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców -Majchrzyk Maciej
Członek Komisji Rewizyjnej – Zawada Karolina
Członek Komisji Rewizyjnej – Malinowska Olga

Nr konta Rady Rodziców:

70 9226 0005 0000 0257 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim)

Nr konta ZSE do wpłat za wydanie duplikatu (legitymacji, świadectwa, dyplomu…)

07 9226 0005 0001 4045 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim)