Rada rodziców

1. Przewodnicząca Rady Rodziców – Edyta Kuberska
2. Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców – Agnieszka Jackowicz
3. Skarbnik Rady Rodziców – Monika Olejnik
4. Sekretarz Rady Rodziców- Dominika Abramowska

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców – Magdalena Wróblewska
2. Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców – Anna Złotkowska
3. Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców – Urszula Konarzewska
4. Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców – Agnieszka Lazarowicz – Frelek

Nr konta Rady Rodziców:

70 9226 0005 0000 0257 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim)

Nr konta ZSE do wpłat za wydanie duplikatu (legitymacji, świadectwa, dyplomu…)

07 9226 0005 0001 4045 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim)