Zwolnieni z teori:  Habitat – Reborn

Zwolnieni z teori: Habitat – Reborn

Zwolnieni z teorii Habitat – Reborn

Uczennice Karolina Kudlak IIB, Maria Redosz IVBp  z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz ich przyjaciele Maria Trzcińska (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim), Szymon Trusiński, Wiktor Walicki i Gabriela Łabędzka (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach) działają w grupie Habitat-reborn.

W ramach kończącej się już  Olimpiady Zwolnieni z Teorii i programu „Globalna Szkoła, Razem dla klimatu” z Centrum Edukacji Obywatelskiej młodzież:

– przeprowadziła dwie prelekcje w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach;

– przeprowadziła warsztaty o pszczołach w Międzyczasie w Mińsku Mazowieckim;

– dotarła już do 1825 beneficjentów (i ciągle ta liczba rośnie);

– nawiązała współpracę z 9 partnerami (m.in. Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Mińskiej, Miastem  Mińsk Mazowiecki, firmą Jerkud, Międzyczasem, Zarządem Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim)

Działania grupy wspierały ponadto panie z programu partnerskiego Krok do przodu z ING

oraz napisała o nich gazeta lokalna ,,Co słychać’’ z Mińska Mazowieckiego.

W najbiższym czasie grupa chce zasadzić łąkę kwietną na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

Bardzo dziękujemy Panu Konradowi Ładnowskiemu i wszystkim naszym partnerom za pomoc w realizacji całego projektu oraz Wam za wsparcie i śledzenie naszych działań.