Zebranie dla osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż do Portugalii wrzesień/październik 2024