Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku

Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku