Pożegnanie maturzystów rocznik 2022!!!

Pożegnanie maturzystów rocznik 2022!!!

Po dwóch latach przerwy spowodowanej epidemią COVID-19 i w cieniu wojny w Ukrainie, pożegnanie tegorocznych maturzystów było czymś wyjątkowym, pełnym ciepła i dobrej energii. Piątek 29 kwietnia 2022 r. w Mińskim Ekonomie na długo zostanie w pamięci z racji uroczystego zakończenia nauki dla 197 abiturientów – liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum plastycznego.  Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: Antoni Jan Tarczyński starosta miński, Edyta Kuberska przewodnicząca Rady Rodziców orazdyrekcja,nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły, maturzyści i przedstawiciele młodszych klas. Zarówno goście, dyrektor szkoły, młodzież w swoich wystąpieniach podkreślali wagę wydarzenia, jakim jest ukończenie szkoły, zdanie matury, życzyli im powodzenia nie tylko na maturze ale we wszystkich egzaminach przed jakimi staną w życiu. Były też słowa podziękowania dla nauczycieli, wychowawców, rodziców jak i dyrekcji. W imieniu maturzystów głos zabrała Natalia Brodziak uczennica kl IV A technik ekonomista. Maturzyści, wręczając kwiaty podziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom za trud i dobre serce, pomoc oraz uśmiech. Były również nagrody dla abiturientów ufundowane przez radę rodziców Zespołu za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, 100% frekwencję, reprezentowanie szkoły w pocztach sztandarowych, działalność w szkolnym kole wolontariatu, aktywność sportową, zaangażowaną postawę społeczną. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych – wieloletnia tradycja naszej szkoły.

Tradycją szkoły jest również wyróżnianie absolwentów, którzy ukończyli szkołę z najwyższymi wynikami tytułem „Złotego Absolwenta”.

Tytuł „Złotego Absolwenta” liceum ogólnokształcącego otrzymał Kamil Urbanelis ze średnia 5,44 w technikum tym tytułem zostały wyróżnione Natalia Brodziak i Natalia Duszczyk Weronika, uzyskały średnia 5,36 obie technik ekonomista.

Potem już były spotkania z wychowawcami, były łzy wzruszenia, ciepłe słowa pożegnania – do zobaczenia!!! Uroczystość prowadzili: Maksymilian Gojdź-przewodniczący SU i Weronika Maślankiewicz – zastępca przewodniczącego, charakteru uroczystości dodały piosenki wykonane przez młodsze koleżanki i kolegów.  

Wydarzenie zostało zatrzymane w kadrze, zatem zapraszamy do galerii.

Powodzenia i zapraszamy – odwiedzajcie nas.