Uroczyste zakończenie nauki uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023

Uroczyste zakończenie nauki uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023

W dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 8.30 na Sali gimnastycznej zgromadzili się  goście, dyrekcja, rada pedagogiczna, maturzyści, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Uroczystość rozpoczęto  wprowadzeniem pocztów sztandarowych szkoły i koła Związku Sybiraków, odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Elżbieta Zofia Wieczorek w swoim przemówieniu dziękowała nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły za wspólną pracę włożoną w edukację, wychowanie i opiekę uczniów klas kończących.

„Dzisiaj kończy naukę 194 maturzystów, ostatni rocznik uczniów technikum, liceum plastycznego, którzy rozpoczęli naukę na podbudowie gimnazjum i pierwszy rocznik licealistów, którzy rozpoczęli naukę na podbudowie szkoły podstawowej. Dzisiaj zamknięty kolejny etap Waszego życia.”

Naukę ukończyli uczniowie Technikum:  klasy IV Ag technik ekonomista, IV Bg technik reklamy, IV LG technik logistyk,  Liceum Plastycznego klasa IV Pg w zawodzie plastyk oraz Liceum Ogólnokształcącego klasy IV Cp profil biologiczno-chemiczny, IV Dp profil humanistyczno-filmowy, IV Ep profil matematyczno-geograficzny.

Wyniki w nauce są bardzo dobre, najwyższe średnie osiągnęły klasy IVAg –  4,70 i IV EP – 4,70.

Uczniowie zostali nagrodzeni książkami ufundowanymi przez radę rodziców za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, pracę w wolontariacie, 100 % frekwencję, reprezentowanie szkoły w pocztach sztandarowych, reprezentowanie szkoły i sukcesy w zawodach sportowych, pracę w samorządzie uczniowskim. Rodzice zostali wyróżnieni Listem gratulacyjnym dyrektora szkoły za wychowanie i wyniki córek i synów.

Tradycyjnie absolwenci z najwyższymi wynikami za cztery lata nauki zostali wyróżnieni statuetką Złotego Absolwenta. Statuetką Złotego Absolwenta Technikum otrzymała Andżelika Chrzanowska ze średnią ocen 5,67, statuetkę Złotego Absolwenta Liceum Plastycznego otrzymała Urszula Buta ze średnią ocen 5,36 a statuetkę Złotego Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego otrzymała Patrycja Mroczek ze średnią ocen  5,47.

W swoich wystąpieniach  dyrektor szkoły, przewodnicząca rady rodziców pani Marta Kurkowska a prywatnie mama tegorocznej maturzystki gratulowały wyników, dziękowały i życzyły powodzenia na egzaminach maturalnych oraz spełnienia marzeń.

Nie zabrakło podziękowań maturzystów w imieniu, których głos zabrał Maksymilian Gojdź, który dziękował za trudy edukacji młodego pokolenia. Maturzyści podziękowali, wręczając kwiaty dyrekcji, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.

W imieniu młodszych kolegów głos zabrał przewodniczący SU Sebastian Ruta, który życzył przede wszystkim powodzenia na maturze.

W tym roku w ramach części artystycznej odbył się plebiscyt Groszki 2023 wg pomysłu Bartka Rutkowskiego z klasy IV Ep.  Plebiscyt obejmował m.in. kategorie np. leń, inspirator, kreator stylu, komik.

W atmosferze radości i śmiechu zakończono  spotkanie na Sali gimnastycznej, następnie młodzież udała się na spotkania z wychowawcami. Tu była nostalgia, czasem łzy i radość. Na pamiątkę zostaną zdjęcia i wiele, wiele wspomnień.

Drogi uczniu- Maturzysto gdy opuścisz szkolne mury i w daleki pójdziesz świat nie zapomnij tu przeżytych lat.

Drodzy Maturzyści – powodzenia na każdym egzaminie nie tylko na maturze, niech się spełniają  Wasze marzenia.

Zapraszam, odwiedzajcie Nas – Swoją szkołę.

Elżbieta Wieczorek