„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – spotkanie przygotowawcze

„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – spotkanie przygotowawcze

W czwartek 6 czerwca, dla uczniów, którzy w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia zawodowe Nr projektu 2023-1-PL01-KA122-VET-000143344 będą brać udział w mobilności, odbyły się zajęcia z przygotowania pedagogicznego. Swoją obecnością wspierała młodzież Pani Dyrektor Elżbieta Zofia Wieczorek. Zajęcia poprowadziła Pani Dominika Nowakowska- pedagog specjalny. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach.