XI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pięknem Malowane – Uroda Ziemi Mińskiej”