Wycieczka do Wilna

Wycieczka do Wilna

Nieźle się wkręcili! 3AB zabrała „Głos dla dobra”, ale oprócz przekazanych środków zebranych podczas akcji charytatywnych, postanowili sami odwiedzić pierwsze i jedyne na Litwie hospicjum dla dzieci i dorosłych, gdzie każdy może otrzymać pomoc za DARMO, bo jak mówi siostra Michaela Rak (założycielka hospicjum), miłość można otrzymać tylko za darmo. Wilno to wyjątkowe miasto, śmiało można powiedzieć, że jeśli chcecie poznać historie Polski, warto zacząć właśnie tu. O mocy tego miasta pisał Adam Mickiewicz w lekturze „Pan Tadeusz”, na wileńskim cmentarzu na Rossie spoczywa serce Józefa Piłsudskiego, na starówce znajdziemy wiele śladów obecności wybitnych Polaków: Piotr Skarga, Juliusz Słowacki, Stanisław Moniuszko, Konstanty Ildefons Gałczyński, Joachim Lelewel i wielu innych wspaniałych osobistości.  Dziękujemy Fundacji Aniołów Miłosierdzia za pomoc w organizacji wyjazdu.