Warsztaty „Skuteczny marketing. Skuteczna sprzedaż”

Warsztaty „Skuteczny marketing. Skuteczna sprzedaż”

Warsztaty „Skuteczny marketing. Skuteczna sprzedaż”

W kwietniu, w ramach Innowacji Pedagogicznej ,, Reklama medialna i PR”,  uczniowie z klas 1,2 i 3 technik reklamy uczestniczyli w zdalnych warsztatach  „ Skuteczny marketing. Skuteczna sprzedaż” zorganizowanych przez Warszawską Szkołę Reklamy.

Pan Andrzej Sągin w ciekawy sposób zademonstrował uczniom powiązania między marketingiem, reklamą a promocją oraz opowiedział w jaki sposób tworzyć Personę  w oparciu o Business Model Canvas.

Persona to swego rodzaju personifikacja modelowego przedstawiciela grupy docelowej. Stanowi opis konkretnej osoby, posiadającej określone cechy i potrzeby. Persona służy jako narzędzie pomagające w tworzeniu lepszego przekazu marketingowego, bo przecież mając przed oczami konkretną osobą, łatwiej nam ją zrozumieć.

Po wykładzie uczniowie zostali podzieleni na grupy w pokojach na platformie zoom. Ich zadaniem było opracowanie Persony w oparciu o Model Canvas oraz wymyślenie jaki produkt stworzonej przez siebie osobie by sprzedali oraz w jaki sposób i gdzie by go zareklamowali.

Następnie przedstawiciele grup prezentowali swoje Persony, stworzone slogany reklamowe oraz proponowane formy promocji.

Małgorzata Kozińska – Zięba