Warsztaty historyczne

Warsztaty historyczne

W dn. 07.02.2024 r. w naszej szkole odbyła się lekcja historii nt. dziejów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) przy ulicy Przemysłowej.

Uczniowie kl. 5Lp, 4d, 3d, 2d, 1d wysłuchali prelekcję z prezentacją multimedialną
i z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych na temat genezy powstania oraz funkcjonowania tego obozu, który Niemcy zorganizowali jesienią 1942 roku w Łodzi na terenie Litzmannstadt Getto.

Aby upamiętnić polskie dzieci w wieku od niemowlęctwa do 16 roku życia, które przetrzymywano w pełnej izolacji od świata i zmuszano do ciężkiej pracy, a także wyniszczano biologicznie, powstało w 2021 r. w Łodzi Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.