VIII Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej

VIII Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 15 marca 2024 r.  po raz ósmy zorganizowany został przez nauczycieli przedmiotów zawodowych  Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej, pod patronatem Starosty Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Sponsorami wydarzenia były: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, firma AWENTA z siedzibą w Stojadłach, Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim oraz Warszawski Instytut Bankowości.

Rok 2024 jest szczególnym rokiem – Senat RP ustanowił go Rokiem Edukacji Ekonomicznej, dostrzegając kluczową rolę, jaką odgrywa edukacja z dziedziny ekonomii jako istotny element, zarówno w codziennym życiu Polaków, jak i w efektywnym budowaniu rozwoju i wzmacnianiu potencjału gospodarczego państwa. Decyzja o ustanowieniu jest formą docenienia wysiłków tysięcy osób i instytucji, które na przestrzeni ostatnich 100 lat angażowały się w popularyzowaniu i przekazywaniu wiedzy z zakresu ekonomii.

To właśnie na 2024 rok przypada pięć bardzo ważnych rocznic historii gospodarczej Polski, tj.

  • 100-lecie reform gospodarczych autorstwa Władysława Grabskiego,
  • 100-lecie powstania polskiego złotego,
  • 100-lecie powstania Banku Polskiego,
  • 100-lecie powstania Banku Gospodarstwa Krajowego
  • 100-lecie wydania powieści Janusza Korczaka pt. „Bankructwo Małego Dżeka” – książki, która była jednym z pierwszych powszechnych podręczników wiedzy ekonomicznej dla uczniów w polskich szkołach.

Tych pięć kamieni milowych stanowi fundamenty współczesnej gospodarki Polski, a Rok Edukacji Ekonomicznej jest okazją do przypomnienia, jak duże znaczenie miały dla naszej obecnej rzeczywistości.

Tym bardziej było nam niezmiernie miło zorganizować i przeprowadzić – z udziałem znakomitych gości oraz doskonałych uczestników – VIII Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej w tak szczególnym roku.

Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę Panie i Panowie: Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Jolanta Damasiewicz – Sekretarz Gminy Mińsk Maz., Anna Skalska – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Mińsku Maz., Krzysztof Marchlik – Dyrektor Oddziału Banku PKO S.A., dr Maciej Dębski – dyrektor organizacyjny filii Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Stefan Stępniewski – były dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz., Agnieszka Paja – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Maz., Adam Trześkowski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Maz., Rafał Skrzeczyński – Dyrektor Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych im. Zygmunta Globera w Mińsku Maz., Joanna Kowalska – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Maz., Iwona Reszelska-Maćkowiak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, Justyna Rutkowska – wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz., Grażyna Zajdel-Padzik – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz., st. chor. szt. Dariusz Gańczak – 23. Baza Lotnictwa Taktycznego im. ppłk. pil. Jana Zumbacha, nadkom. Dorota Hankus – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Maz.

Pan Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, wygłosił bardzo ciekawy wykład pt. Ekonomia – Finanse – Przedsiębiorczość, wyzwania współczesnego świata. Rok Edukacji Ekonomicznej 2024. Pan Prezes poruszył tematykę szybko zmieniającego się świata w obszarze ekonomii i finansów oraz przybliżył historię reformy walutowej przeprowadzonej przez Premiera rządu RP w latach 1923-1925, Władysława Grabskiego.

Do testu zgłosiło się 26 dwuosobowych zespołów, reprezentujących banki, ZUS, US, Urząd Gminy w Stanisławowie, służby mundurowe: Powiatową Komendę Policji, 23 Bazę Lotnictwa Taktycznego, Szkołę Podoficerską Żandarmerii Wojskowej, Powiatową Państwową Straż Pożarną, związki zawodowe ZNP i szkoły: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej, Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych im. Zygmunta Globera, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej, Zespół Szkół Salezjańskich, Studium Języków Obcych i uczniowie naszych szkół. Test przeprowadzono online z wykorzystaniem sprzętu mobilnego, pozyskanego w konkursie OSE.

Jury w składzie: p. Elżbieta Wieczorek, dyrektor ZSE – przewodnicząca, p. Anna Skalska, dyrektor Oddziału BS w Mińsku Mazowieckim,  p. Waldemar Zbytek, prezes zarządu WIB, p. Krzysztof Marchlik, dyrektor Oddziału PKO S.A. w Mińsku Mazowieckim oraz p. Stefan Stępniewski, wieloletni dyrektor ZSE – honorowy członek Jury, nadzorowało przebieg testu.

Test składał się z dwóch etapów:

I etap – w ciągu 15 minut należało rozwiązać test jednokrotnego wyboru, obejmującego 21 pytań.

Wyniki I etapu:

1 miejsce zespół: Anna Materka i Jakub Rosik – uczniowie ZSE,

2 miejsce zespół: Stanisław Mejszutowicz i Monika Florowska – związki zawodowe ZNP,

3 miejsce zespół: Marek Baranowski i Igor Paluch – uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich.

Przyznano również trzy wyróżnienia:

  1. Dariusz Olko – ZUS w Mińsku Maz. i Klaudia Nalazek – uczennica ZSE,
  2. Maciej Mroczek i Patryk Araźny – uczniowie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej
  3. Aneta Rudnik i Janusz Wieczorek – Urząd Gminy w Stanisławowie

Wszystkie wygrane oraz wyróżnione zespoły osiągnęły maksymalną liczbę 21 punktów.

Był też sprawdzian wiedzy oraz nagrody dla zgromadzonej publiczności. Korzystając z aplikacji Kahoot przy użyciu telefonów komórkowych można było odpowiedzieć na 15 pytań. Zwyciężyła Martyna Majewska – uczennica klasy IV AB ZSE, drugie miejsce zajęła Anna Materka – uczennica klasy II R ZSE a trzecie miejsce zajęła Weronika Krusiewicz – uczennica Zespołu Szkół Salezjańskich. Nagrodami były książki oraz karty podarunkowe do Empiku.

Do II etapu, zgodnie z regulaminem, przystąpiły trzy pierwsze zespoły, które rozwiązywały krzyżówkę. Zwycięzcą został zespół, który w jak najkrótszym czasie rozwiązał poprawnie krzyżówkę i podał rozwiązane hasło.

Przewodnicząca jury p. Elżbieta Wieczorek przedstawiła ostateczne wyniki VIII Powiatowego Testu Wiedzy Ekonomicznej:

3 miejsce zajął zespół:Marek Baranowski i Igor Paluch – uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich,

2 miejsce zajął zespół: Stanisław Mejszutowicz i Monika Florowska – związki zawodowe ZNP,

1 miejsce i tytuł Powiatowego Mistrza Wiedzy Ekonomicznej w 2024 roku otrzymał zespół: Anna Materka i Jakub Rosik – uczniowie ZSE.

Nagrodami były książki o tematyce ekonomicznej, powerbanki oraz karty podarunkowe do Empiku. Również Warszawski Instytut Bankowości ufundował książki: Przygody przedsiębiorczego Dżeka oraz  Ekonomię dla ciekawych Witolda Orłowskiego. Zwycięzcy otrzymali statuetkę Powiatowego Mistrza Wiedzy Ekonomicznej, której pomysłodawczynią była p. Hanna Mrozowska – nauczycielka rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych.

VIII Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej był znakomitą okazją do zaprezentowania uzdolnionej muzycznie młodzieży ZSE. 

Podczas wydarzenia wystąpili uczniowie: na początek Mikołaj Jarzyna z kl. V Pp LSP z utworem „Gdybym był bogaczem”, następnie: Jakub Papiewski z kl. IV E – akordeon, Julia Nowak z kl. IV R – śpiew, Igor Ochmański z kl. VL p – śpiew, Kacper Kaim z kl. II F – saksofon, Jakub Bartnicki z kl. I BH – trąbka, Katarzyna Janiszewska z kl. IV D – śpiew, Natalia Mucha z kl. I D – skrzypce, Lena Kurowska z kl. III L – śpiew oraz taniec grupowy w wykonaniu przedstawicieli uczniów klas II F oraz II L.

Wydarzenie prowadziła nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych p. Katarzyna Wocial oraz uczeń klasy III B Maks Duszczyk.

Zespół nadzorujący test online reprezentowany był przez p. Justynę Kmiecik – wicedyrektor ZSE, p. Violettę Wileńską – nauczycielkę przedmiotów zawodowych ekonomicznych i logistycznych oraz uczniów klasy II L ZSE.

Dziękuję za organizację, zaangażowanie oraz wszelką pomoc w realizacji VIII Powiatowego Testu Wiedzy Ekonomicznej paniom wicedyrektorom, nauczycielom przedmiotów zawodowych, nauczycielom przedmiotów artystycznych, nauczycielom wychowania fizycznego, kierownikowi internatu, pracownikom niepedagogicznym oraz wszystkim osobom, które aktywnie przyczyniły się do organizacji tego przedsięwzięcia.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim i zapraszam za rok na dziewiątą edycję testu wiedzy ekonomicznej.

Elżbieta Wieczorek