VIII Powiatowy Konkurs Poliglotów – zapraszamy do udziału

VIII Powiatowy Konkurs Poliglotów – zapraszamy do udziału

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim już po raz ósmy organizuje Powiatowy Konkurs Poliglotów. Celem konkursu jest monitorowanie poziomu kompetencji językowych uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu oraz wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych poprzez rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu mińskiego. W eliminacjach uczestniczą chętni uczniowie, każda szkoła ponadpodstawowa może zgłosić maksymalnie 12 uczniów. Planowana liczba uczestników – około 50 osób w etapie II . Do finału przechodzi 5 uczestników.

Pierwszy etap konkursu pozostaje w gestii poszczególnych szkół uczestników konkursu. Etap II odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych 21.11.2023 o godzinie 9:00, natomiast etap III będzie miał miejsce 12.12.2023 o godzinie 9:00. Podsumowanie konkursu planowane jest tego samego dnia na godz. 12:00. 

Serdecznie zapraszamy Państwa szkołę do uczestnictwa w naszym konkursie. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres szkoły organizatora (ZSE ul. Kazikowskiego 18; 05-300 Mińsk Mazowiecki) z dopiskiem „VIII Konkurs Poliglotów” lub na adres mailowy szkolnego koordynatora konkursu, p. Kingi Oklesińskiej-Augustyniak: k.oklesinska@zsemm.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2023 r.

W zgłoszeniu należy podać:

  1. Nazwę i adres szkoły, adres mailowy.
  2. Dane szkolnego koordynatora (imię, nazwisko, adres mailowy)
  3. Dane uczestników (imię i nazwisko, szkoła, klasa, wybrany drugi język obcy).
  4. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ucznia, adres mailowy.
  5. W załączniku:
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem VIII Powiatowego Konkursu Poliglotów dla Szkół Ponadpodstawowych i o znajomości obowiązków koordynatora szkolnego;
  • wyrażenie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach organizacji i promocji konkursu;
  • ankieta uczestnika ze zgodą rodzica na udział w Konkursie (w przypadku uczniów niepełnoletnich).