VIII Powiatowy Konkurs Poliglotów w ZSE.  Podpisanie porozumienia ze Społeczną Akademią Nauk.

VIII Powiatowy Konkurs Poliglotów w ZSE. Podpisanie porozumienia ze Społeczną Akademią Nauk.

12 grudnia 2023 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się podsumowanie VIII Powiatowego Konkursu Poliglotów zorganizowanego przez  nauczycieli języków obcych Zespołu Szkół Ekonomicznych pod patronatem Starosty Powiatu Mińskiego oraz Dyrektora ZSE. W uroczystości wzięli udział: p. Antoni Jan Tarczyński (Starosta Powiatu Mińskiego), p. Witold Kikolski (Wicestarosta Powiatu Mińskiego), p. Emilia Piotrkowicz (Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji), p. Edytę Chłopik (Inspektor Wydziału Oświaty i Promocji), p. Jolanta Oniszk-Palacz  (Dyrektor Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku) oraz  p. Elżbieta Zofia Wieczorek (Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych), laureaci VIII Powiatowego Konkursu Poliglotów wraz z opiekunami oraz uczniowie ZSE.

Konkurs składał się z III etapów. W I etapie każda szkoła średnia zainteresowana udziałem w konkursie przeprowadziła wewnętrzne eliminacje. W sumie w II etapie (na terenie ZSE),  który miał miejsce 21 listopada 2023 roku wzięło udział ponad 30 uczniów z 4 szkół średnich (Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych). Zadaniem uczniów w II etapie było rozwiązanie testu z dwóch języków obcych (angielskiego oraz do wyboru hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego). Test sprawdzał rozumienie tekstu czytanego, znajomość języka w obszarze leksykalno-gramatycznym oraz umiejętność tłumaczenia wypowiedzi w języku obcym. Do III etapu, który odbył się 12 grudnia 2023 roku zakwalifikowało się 11 uczniów. W ostatniej części konkursu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający rozumienie tekstu słuchanego. Do ścisłego finału zakwalifikowało się pięciu uczniów. Finaliści odpowiadali na sześć pytań w dwóch wybranych językach obcych.

Po uwzględnieniu wszystkich wyników najlepszym poliglotą VIII Powiatowego Konkursu Poliglotów została uczennica Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku Larysa Marchenko, II miejsce zajęła Sofya Yesman (ze Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku), III miejsce zajął Sebastian Ruta (z Zespołu Szkół Ekonomicznych), natomiast wyróżnienia przypadły Natalii Kalicińskiej oraz Siemionowi Sakowiczowi (oboje z Zespołu Szkół Ekonomicznych).

Koordynatorem konkursu była pani Kinga Oklesińska-Augustyniak, a w organizację konkursu włączyli się nauczyciele języków obcych z ZSE a wśród nich: p. Bartłomiej Sitnicki, p. Katarzyna Walasik, p. Izabella Duszczyk, p. Elżbieta Szostak, p. Joanna Lipińska, p. Marzena Bieńkowska. 

Podsumowanie konkursu zostało przygotowane przez uczniów klasy 1E1 oraz ich wychowawcę Izabellę Duszczyk. Młodzież zaprosiła zgromadzonych gości do krótkiej aktywności inspirowanej amerykańskimi zawodami z literowania “Spelling bee”. Całe wydarzenie poprowadziły Nikola Książek oraz Jagoda Michalik.

Dodatkowo, w trakcie podsumowania w ramach inicjacji Programu Parlamentu Europejskiego „Szkoła-Ambasador” (EPAS) w naszej szkole uczestnicy zagrali w quiz dotyczący Unii Europejskiej, który przybliżył im najważniejsze informacje dotyczące tego związku gospodarczo-politycznego. Program EPAS ma popularyzować wśród uczniów wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej, roli Parlamentu Europejskiego i europejskich wartości. Zachęca ich również do czynnego udziału w procesach demokratycznych UE. Jest on skierowany do uczniów o różnym profilu edukacyjnym, społecznym i geograficznym.

Puentą spotkania było jednak podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych a  Społeczną Akademią Nauk. Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Prowadzi studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i ON-LINE. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych w trosce o przyszłość studenta przez Akademickie Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk wysoką pozycję na rynku uzyskała dużą dynamiką rozwoju oraz poziomem naukowym i dydaktycznym kadry. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Społeczna Akademia Nauk dopasowując swoją ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia została doceniona nie tylko przez studentów ale także zdobyła wiele wyróżnień oraz nagród.

Sponsorami nagród w VIII Powiatowym Konkursie Poliglotów była Rada Rodziców ZSE, wydawnictwo językowe Draco oraz Społeczna Akademia Nauk.

Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy bardzo serdecznie laureatom oraz zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.