VII Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej – zapraszamy

Dzień dobry.

31 marca b.r. w naszej szkole odbędzie się VII Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej, który ma wyłonić Powiatowego Mistrza Wiedzy Ekonomicznej.

Zakres tematyczny obejmuje wiedzę z Podstaw Przedsiębiorczości. ZSE reprezentować będą 3 dwuosobowe zespoły (po jednym z każdego typu szkoły).

Aby wyłonić w/w osoby, przeprowadzony zostanie test jednokrotnego wyboru (Quizizz), który odbędzie się 29.03 b.r. (środa) o godzinie 8.55.

Test zawiera 15 pytań jednokrotnego wyboru; czas trwania 15 minut.

Każdy chętny do wzięcia udziału w eliminacjach, powinien samodzielnie się zalogować na swoim telefonie komórkowym, podając imię i nazwisko oraz klasę (na przykład: Jan Kowalski 2L).

Kod dostępu zostanie udostępniony w wiadomości mailowej poprzez Dziennik na 15 minut przed startem.

Zapraszamy do wzięcia udziału! ;-))

Organizatorzy