Witamy na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych! :D

VII Powiatowy Konkurs Poliglotów w ZSE

VII Powiatowy Konkurs Poliglotów w ZSE

18 stycznia 2023 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się podsumowanie VII Powiatowego Konkursu Poliglotów zorganizowanego przez  nauczycieli języków obcych Zespołu Szkół Ekonomicznych pod patronatem Starosty Powiatu Mińskiego oraz Dyrektora ZSE. W uroczystości wzięli udział: p. Antoni Jan Tarczyński (Starosta Powiatu Mińskiego), p. Witold Kikolski (Wicestarosta Powiatu Mińskiego), p. Marlena Pustoła (Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz  p. Elżbieta Zofia Wieczorek (Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych), laureaci VII Powiatowego Konkursu Poliglotów wraz z opiekunami oraz uczniowie ZSE.

Konkurs składał się z III etapów. W I etapie każda szkoła średnia zainteresowana udziałem w konkursie przeprowadziła wewnętrzne eliminacje. W sumie w II etapie (na terenie ZSE), który miał miejsce 9 listopada 2022 roku wzięło udział ponad 30 uczniów z 5 szkół średnich (Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej, Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza III Wielkiego, Zespołu Szkół im. Marie Skłodowskiej-Curie, Szkół Salezjańskich oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych). Zadaniem uczniów w II etapie było rozwiązanie testu z dwóch języków obcych (angielskiego oraz do wyboru hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego). Test sprawdzał rozumienie tekstu czytanego, znajomość języka w obszarze leksykalno-gramatycznym oraz umiejętność tłumaczenia wypowiedzi w języku obcym. Do III etapu, który odbył się 7 grudnia 2022 roku zakwalifikowało się 12 uczniów. W ostatniej części konkursu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający rozumienie tekstu słuchanego. Do ścisłego finału zakwalifikowało się pięciu uczniów. Finaliści odpowiadali na sześć pytań w dwóch wybranych językach obcych.

Po uwzględnieniu wszystkich wyników najlepszym poliglotą VII Powiatowego Konkursu Poliglotów została uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych Joanna Wrona, II miejsce zajęły ex aequo trzy uczennica Pola Krzos (z Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej), Joanna Kamionek (z Zespołu Szkół Ekonomicznych) oraz Klaudia Kielak (ze Szkół Salezjańskich), III miejsce zajęła Olga Wrzosek (z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie).

Koordynatorem konkursu była pani Kinga Oklesińska-Augustyniak, a w organizację konkursu włączyli się nauczyciele języków obcych z ZSE a wśród nich: p. Bartłomiej Sitnicki, p. Katarzyna Walasik, p. Izabella Duszczyk, p. Tomasz Paszkowski, p. Marzena Bieńkowska. Pani Dorota Konca, nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej, brała udział w pracach komisji konkursowej podczas części ustnej. 

Podsumowanie konkursu zostało przygotowane przez uczniów klasy 1D, 2D i 1P. Prowadzili je Dominika Dmowska z Kubą Gizińskim, a część artystyczną przygotowała grupa teatralna “Te-art.” pana Roberta Łubkowskiego. Wystawioną sztukę “Inny” napisała i wyreżyserowała uczennica klasy 2D Michalina Saganowska, a aktorami byli: Maja Bartnicka, Olena Pszonka, Beata Murzyn, Grzegorz Krzewski, Martyna Kucińska, Natasza Brzozowska, Nikola Subocz.

Sponsorami nagród w VII Powiatowym Konkursie Poliglotów była Rada Rodziców ZSE oraz wydawnictwo językowe Draco

Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy bardzo serdecznie laureatom oraz zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.

Opracowała:
Kinga Oklesińska-Augustyniak