VII Powiatowy Konkurs Poliglotów

VII Powiatowy Konkurs Poliglotów

„W dniu 09.11.2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się II etap VII Powiatowego Konkursu Poliglotów dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych, organizowany przez nauczycieli języków obcych pod patronatem Starosty Powiatu Mińskiego oraz Dyrektora ZSE.Do konkursu zgłoszonych było 30 uczniów z pięciu Szkół Powiatu Mińskiego. Uczestnicy oprócz obowiązkowego testu z języka angielskiego, pisali również test językowy z drugiego wybranego przez siebie języka obcego (j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski).
Do finału, który odbędzie się 13 grudnia, zostanie zakwalifikowanych 12 uczestników.”