VII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

VII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

VII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

W piątek  10 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie odbył się finał VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. 

Olimpiada   jest organizowana  przez  Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. 

Do udziału w Olimpiadzie jak co roku zaproszeni zostali uczniowie średnich szkół zawodowych, którzy kształcą  się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy. Wszyscy laureaci i finaliści turnieju  są zwolnieni z części pisemnej egzaminu  zawodowego. Program konkursu handlowo – menadżerskiego  obejmuje wiedzę i umiejętności z  zakresu  problematyki ogólnej oraz  tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Tegorocznym tematem przewodnim jest  „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.

W  etapie szkolnym konkursu  uczestniczyło ponad  1900 uczniów z 75 szkół. W etapie okręgowym wzięło udział 390 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego zakwalifikowano 66 uczniów  –  wśród nich jest  uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych  Jakub Mirosz z klasy 3 Ap –  technik ekonomista. 

Po uroczystym rozpoczęciu finału, uczniowie  przystąpili do rozwiązywania  testu teoretycznego w języku polskim oraz wybranego zadania w języku obcym.  Kolejnym zmaganiem finałowym było zadanie praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Obie części konkursu trwały 60 minut. 

Komitet Główny na podstawie oceny prac i uzyskanych przez uczestników punktów wyłonił 12 najlepszych zawodników, którym przyznano tytuł „Laureata Olimpiady”.

Nasz uczeń Jakub Mirosz – znalazł się wśród najlepszych. Gratulujemy sukcesu.

Dla laureatów zostaną nagrody i dyplomy podczas „Gali Laureatów” planowanej w II połowie stycznia 2022. Opiekunem olimpiady w naszej szkole jest Magdalena Bednarkiewicz.