Uroczyste wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego – Gratulujemy!

Uroczyste wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego – Gratulujemy!

25 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim odbyło się wręczenie aktu
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – Pani Kindze Oklesińskiej
–Augustyniak i Panu Mateuszowi Ślązkowi.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył Starosta Miński Antoni
Jan Tarczyński i Wicestarosta Witold Kikolski
Serdecznie gratulujemy pani Kindze Oklesińskiej –Augustyniak i panu Mateuszowi Ślązkowi.
uzyskanego stopnia awansu zawodowego oraz życzymy satysfakcji z pełnionej misji kształcenia
i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu
nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Mińsku Mazowieckim