Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pracodawców i ZSE

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pracodawców i ZSE

7 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pracodawców i ZSE oraz promocja kształcenia zawodowego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Witold Kikolski, Prezes firmy Zala Krzysztof Laskowski, kierownik ds transportu firmy Febo Logistic Karolina Kmiecik. Spotkanie poprowadzili: Łukasz Cudny uczeń klasy 3lg, Ewelina Rechnio i Klaudia Sulej uczennice klasy 3bg. Na wstępie Pani Dyrektor Elżbieta Zofia Wieczorek powitała zebranych gości. Następnie zostało przedstawionych kilku projektów realizowanych w naszej szkole.
1. Olimpiada „Zwolnieni z teorii” – prezentację przedstawili Maksymilian Duszczyk i Natalia Starzyńska z kl. 1b, gdzie młodzież zdobyła nagrodę Brązowego Wilka pod opieką Pani Małgorzaty Kozińskiej Zięby.
2. Projekt ARMSA – o projekcie opowiedzieli prowadzący, którzy byli też uczestnikami kursów w ramach projektu. Rozdane zostały również certyfikaty europass potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przez koordynatora szkolnego Agnieszkę Skorys.
3. Projekt społeczny „PrzejdźMY na EKO stronę mocy!” – wygrany grant o wartości 2 tys. zł, organizator projektu Santander Bank, prezentację z realizacji kampanii przedstawili Aleksandra Szczepańska oraz Michał Piraszewski z klasy 2AB. Projekt był realizowany pod opieką Agnieszki Skorys. Na uroczystości zostały wręczone legitymacje potwierdzające uzyskanie uprawnień do obsługi wózków widłowych dla uczniów klasy technikum logistycznego przez: Starostę Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, Wicestarostę Witolda Kikolskiego, Prezesa firmy Zala Krzysztofa Laskowskiego, Dyrektor Elżbietę Zofię Wieczorek oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych Tadeucsa Górasa. Nastąpiło również podpisanie porozumienia o współpracy między Panią Karoliną Kmiecik z firmy Febo Logistic sp. z o.o. oraz Panią Elżbietą Zofią Wieczorek dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych. Uroczystość zakończyliśmy dobrym ciastem, dziękujemy wszystkim za obecność.