Udanych ferii!

Udanych ferii!

Nauczycielom i Uczniom  życzę  
udanych i bezpiecznych ferii zimowych 
Elżbieta Wieczorek
dyrektor ZSE