Szkolna Familiada

Szkolna Familiada

            27 grudnia 2023 roku została w naszej szkole zorganizowana przez członków Samorządu Uczniowskiego akcja charytatywna, której finał został zaaranżowany na wzór popularnego teleturnieju telewizyjnego „Familiada”. Finał akcji został przeprowadzony na sali gimnastycznej,

            Celami akcji było promowanie działalności charytatywnej oraz kształtowanie postaw charytatywnych wśród uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. Nasza akcja przyczyniła się również do integracji uczniów oraz nauczycieli, kształtowania sprawstwa wśród uczniów i promowania postaw zaangażowania społecznego wśród uczniów.

            Przygotowania do finału akcji poprzedzała zbiórka pieniężna na cele charytatywne, przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski we współpracy z samorządami klasowymi oraz wybranie uczestników samego finału spośród chętnych uczniów i nauczycieli. W ankietach, na podstawie których zostały wybrane odpowiedzi do finału akcji, wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych.

            Finał akcji odbył się w sali gimnastycznej, w dniu 27 grudnia w godzinach od 12.15 do 13.00.  W akcji zwyciężyła drużyna składająca się z przedstawicieli uczniów.

            W ramach zbiórki pieniężnej udało nam się uzbierać 850 złotych, które zwycięska drużyna postanowiła przeznaczyć na pomoc zwierzętom w schronisku.

            Akcja spotkała się z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem ze strony uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Mińsk Mazowiecki, 03.01.24
Michalina Saganowska
Koordynator projektu