Szkolenie dla logistyków – „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023”.

Szkolenie dla logistyków – „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023”.

Jeszcze w ubiegłym roku uczniowie klasy 3L oraz 4L uczestniczyli w szkoleniu pt. „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023”. Jednak dopiero niedawno otrzymali oni Certyfikaty ukończenia szkolenia zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło łącznie 52 uczniów. Zakres szkolenia obejmował kluczowe zagadnienia związane z odbywaniem praktyk zawodowych, staży, podejmowaniem pracy. Tematyka kursu to m.in.:

  • Prawo pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  • Ochrona przeciwpożarowa, psychologia w sytuacjach kryzysowych, organizacja bezpiecznej pracy.
  • Kwalifikacje osób zatrudnionych przy urządzeniach podlegających UDT.
  • Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, staży i pracy.
  • Informacje o ubezpieczeniach. 
  • Zarządzanie ochroną przyrody.
  • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia.

Zajęcia poprowadzili przedstawiciele jednostek, które profesjonalnie zajmują się powyższymi zagadnieniami: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, a organizatorem szkolenia był Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych.

Gratulujemy uczestnikom!