Spotkanie z fizykiem pracującym dla NASA

Spotkanie z fizykiem pracującym dla NASA

28 grudnia 2020r o godzinie 18:30 rozpoczęło się e-spotkanie z dr Marcinem Kurowskim, fizykiem i pracownikiem naukowym NASA. Spotkanie zorganizowała pani Ewa Myszka, przy pomocy i wsparciu technicznymi pani Kingi Oklesińskiej-Augustyniak (wielkie dzięki!), a uczestniczyli w nim uczniowie z klas 3F, 3C, 3E oraz 2Eg. Uczniowie mogli się dowiedzieć jak wygląda praca naukowa, jakie są jej blaski i cienie i czy da się ją realizować bez potrzeby wyjazdu z Polski (jak się jednak okazuje w Polsce ten sektor jest słabo dofinansowany). Pan Marcin odpowiadał również na liczne pytania naszych uczniów. Przy okazji okazało się, że nawet w NASA, w związku z pandemią, większość pracowników przeszła na pracę zdalną.