ROK Z FILMEM W KLASACH 2D i 1D

ROK Z FILMEM W KLASACH 2D i 1D

Kończący się rok szkolny 2023/2024 był bogaty w różne działania filmowe. Czym zajmowali się nasi filmowi humaniści?

1. Ala, Agnieszka, Amelia i Asia z 2d zrealizowały projekt społeczno-artystyczny „Poznajemy lokalną społeczność” pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego efektem jest film dokumentalny „Rudka. 3 opowieści”:

https://drive.google.com/file/d/1H5Mxe51qMK7LlxamZLQndt7JFCPE3bKx/view?usp=sharing

Całoroczną pracę w projekcie opisaliśmy na padlecie:

https://padlet.com/jdebowskakepczyk/projekt-spo-eczno-artystyczny-szko-y-tw-rczych-praktyk-2023–3jams42a6q73j5fs

2. Klasa 2d zrealizowała etiudy filmowe „Niezapomniane sceny z dramatów romantycznych”,

https://zseprojektfilmowy.blogspot.com/2024/05/blog-post.html

a uczniowie z 1d krótkie dokumenty – „Moja droga do szkoły”:

https://zseprojektfilmowy.blogspot.com/2024/01/droga-do-szkoy-co-dostrzegam-woko.html

3. Klasa 1 d wykonała też fotograficzne autoportrety „przez przedmioty”:

https://zseprojektfilmowy.blogspot.com/2024/05/fotograficzny-autoportret-co-nas.html

4. Obie klasy pojechały na wycieczkę przedmiotową „Łódź filmowa”

https://zseprojektfilmowy.blogspot.com/2024/04/filmowa-19-kwietnia-klasy-1d-oraz-2-d.html

oraz uczestniczyły w corocznej Szkolnej Grze Filmowej:

https://zseprojektfilmowy.blogspot.com/2024/06/gra-szkolna-jak-co-roku-w-czerwcu-w.html

5. W tym roku edukację w ZSE zakończyły uczennice klasy 4d, które w ciągu 4 lat nauki zrealizowały wiele inicjatyw filmowych:

https://zseprojektfilmowy.blogspot.com/2024/05/absolwentki-klasy-4d-29-kwietnia.html

oraz odnosiły sukcesy:

https://zseprojektfilmowy.blogspot.com/2023/11/blog-post.html

Zapraszamy do galerii zdjęć oraz odwiedzin na blogu, gdzie znajdziecie szczegółowe relacje z opisanych wydarzeń:

https://zseprojektfilmowy.blogspot.com