Relacja – jubileusz 30-lecia Liceum Sztuk Plastycznych im. E. M .Andriollego w Mińsku Mazowieckim

Relacja – jubileusz 30-lecia Liceum Sztuk Plastycznych im. E. M .Andriollego w Mińsku Mazowieckim

Dla społeczności Liceum Sztuk Plastycznych im. E. M. Andriollego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim dzień 17 listopada 2022 r. zapadnie długo w pamięci jako dzień wyjątkowy – święto szkoły, obchody jubileuszu 30-lecia Jej powstania. Uroczysty charakter wydarzenia podkreśla obecność wielu znakomitych gości: p. Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP,  Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentował p. Kamil Nalewka zastępca dyrektora do spraw nieruchomości mazowieckiego Zarzadu Nieruchomości w Warszawie, p. Michał Góras – wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Województwa Mazowieckiego ,  radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, p. Agnieszka Witomska – wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, radni Powiatu Mińskiego – Antoni Jan Tarczyński  Starosta Miński, p. Witold Kikolski – Wicestarosta, p. Ireneusz Piasecki – wiceprzewodniczący Rady Powiatu,  p. Leszek Celej – członek Zarządu Powiatu Mińskiego, dyrektor Muzeum Ziemni Mińskiej, p. Alicja Cichoń, p. Zbigniew Grzesiak, p. Piotr Pustoła, p.Leonard Zdanowicz, p.Mirosław Samociuk, Naczelnik Wydz. Oswiaty i Promocji – p. Emilia Piotrkowicz,  p. Iwona warszawska-Lulko –  Sekretarz Powiatu, p. Teresa Bąk –  Skarbnik Powiatu, wójtowie: p. Hanna Wocial Wójt gminy Jakubów, p. Krzysztof Kalinowski Wójt gminy Dębe Wielkie, p. Hanna Pietrzyk sekretarz Gminy Stanisławów, duchowieństwo reprezentowali: ks. Jerzy Mackiewicz proboszcz parafii p.w. NNMP, kapłan Jan Opala proboszcz parafii Kościoła starokatolickiego Mariawitów w Mińsku Mazowieckim, służby mundurowe: zastępca Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej kap. Jarząbek, dyrektorzy szkół średnich i poradni psychologiczno-pedagogicznych dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński, absolwenci: dr hab. Tomasz Nowak prof. UPH – Wydz. Nauk Humanistycznych, siostra Pia – Iwona Szpakowska Loretanka. Zaszczycili nas swoja obecnością również p. Waldemar Zbytek prezes Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości p. Jacek Lipiec prezes Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim p. Jarosław Belkiewicz prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, firmę Rutatransport reprezentowały p. Justyna Bogucka menadżer ds. marketingu i p. Anna Szwalska, p. Karolina Wieczorek – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, p. Robert Lewandowski prezes Fundacji Andriollego w Otwocku, p. Anna Laskowska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, p. Renata Małecka dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  p. Jadwiga Madziar Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodziców reprezentowała p. Marta Kurkowska Przewodnicząca Rady Rodziców, niezwykle ciepło zostali przywitani byli nauczyciele, uczący w tej szkole p. Anna Ambroż, Hanna Niedek, szczególnie gorąco przywitano pana Stefana Stępniewskiego byłego dyrektora szkoły i inicjatora powołania na bazie Pomaturalnej Szkoły reklamy 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych w Mińsku Mazowieckim.

Wydarzenie prowadzili Wiktoria Orzechowska uczennica kl 3 LSP i Sebastian Ruta uczeń kl 3 E LO, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły Elżbieta Zofia Wieczorek przywitała gości i w swoim wystąpieniu nawiązała do elementu dekoracji (przygotowanej przez nauczycielkę aranżacji wnętrz p. Annę Zabrodzką -Skrzycką) drzewa, podkreślając jego symbolikę i spójność z historią szkoły artystycznej, szkoły, która jest głęboko osadzona, ma korzenie w historii, rozwija się – gałęzie drzewa i kolorowe palety to absolwenci. Podziękowała poprzedniemu dyrektorowi panu Stefanowi Stępniewskiemu, który na podbudowie pomaturalnej szkoły reklamy podjął działania aby otworzyć szkołę artystyczną i tak z dniem 1 września 1992 roku rozpoczęła się historia  liceum plastycznego w Mińsku Mazowieckim. Podziękowania skierowane zostały również do  nauczycieli. Dyrektor gratulowała społeczności  wspaniałego jubileuszu.  Goście gratulowali i życzyli wielu sukcesów i wspaniałego dalszego rozwoju. Wydarzeniem było odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz 30-lecia Liceum Szuk Plastycznych. Pomysłodawcą tablicy jest nauczycielka rzeźby pani Hanna Mrozowska. Do odsłonięcia tablicy dyrektor szkoły poprosiła poseł na sejm RP panią Teresę Wargocką, panią Agnieszkę Witomską wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, pana Antoniego Jana Tarczyńskiego Starostę Mińskiego, pana Witolda Kikolskiego wicestarostę, uczennicę – maturzystkę LSP Urszulę Buta. W czasie uroczystości pan Michał Góras wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Województwa Mazowieckiego w imieniu Pana Premiera Piotra Glińskiego dokonał aktu dekoracji Brązowym Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” pani Elżbiety Zofii  Wieczorek dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim i Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” pani Anny Zabrodzkiej-Skrzyckiej nauczycielki przedmiotów artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych. Z okazji jubileuszu 30-lecia Marszałek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik przyznał pamiątkowe medale PROMAZOVIA  oraz Dyplomy uznania, które w jego imieniu wręczył pan Kamil Nalewka zastępca dyrektora do spraw Nieruchomości Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie następującym osobom:

 1. Ewa Ambrożewicz – nauczyciel bibliotekarz
 2. Anna Zabrodzka – Skrzycka – nauczyciel przedmiotów artystycznych
 3. Kalina Kurczewska – Zagańczyk – nauczyciel przedmiotów artystycznych
 4. Krzysztof Rusiecki – nauczyciel przedmiotów artystycznych
 5. Elżbieta Nowicka – nauczyciel wychowawca internatu
 6. Agnieszka Bereda – nauczyciel wychowania fizycznego
 7. Marzena Bieńkowska – nauczyciel języka rosyjskiego i chemii
 8. Renata Nyszko – nauczyciel języka rosyjskiego
 9. Lidia Nowak – Chomicz – nauczyciel przedmiotów artystycznych

Dyplomy uznania otrzymały następujące osoby:

 1. Krzysztof Trojan – nauczyciel wychowawca internatu
 2. Anna Przybysz – Bielecka – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 3. Anna Kosińska – nauczyciel bibliotekarz
 4. Hanna Mrozowska -nauczyciel rzeźby
 5. Marzena Kozak – nauczyciel historii sztuki
 6. Kamilla Jakubowska – pedagog szkolny

W nawiązaniu do szerokiej działalności dla środowiska o czym w swoim wystąpieniu mówiła dyrektor szkoły, prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowosci przypomniał, że wspólnie był realizowany projekt wydanie książki opartej na motywach książki Janusza Korczaka pt Bankructwo małego Dżeka. Nowa książka pt Przygody przedsiębiorczego Dżeka, do której rysunki wykonali uczniowie LSP, obecnie już absolwenci, opiekę artystyczna nad realizacją tego projektu sprawowała pani Lidia Nowak-Chomicz, nauczycielka projektowania graficznego. Pandemia utrudniła druk książki, dlatego dopiero teraz udało się sfinalizować projekt.  Książka ma trafić do szkół podstawowych, aby promować i rozwijać umiejętności przedsiębiorcze młodych ludzi.

Dyrektor szkoły podziękowała sponsorom wydarzenia,  firmom: Awenta, Argo, Kosbud, PEC, Folpak, SJO,  które zostały wyróżnione tytułem „Przyjaciel szkoły”.

Po części oficjalnej goście, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych – z klas 4Pg i 4Pp – oraz klas Liceum Ogólnokształcącego – 4Cp, 3C i 2D – pod kierunkiem pani Anety Szymankiewicz. Część artystyczna to nawiązanie do postaci Andriollego, który mieszkał w Stasinowie nieopodal obecnego miasta Mińsk Mazowiecki i  Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy prac głównie rzeźbiarskich uczniów Liceum Sztuk Plastycznych, prezentowanej w sali konferencyjno-wystawowej, stanowiącej uzupełnienie wystawy prac malarskich prezentowanej w galerii na dolnym korytarzu. Wydarzenie zakończył jubileuszowy obiad i tort ufundowany przez firmę Gromulski Piekarnia Cukiernia.

Za sprawą uczennic Liceum Sztuk Plastycznych powiało epoką Elwiro Michała Andriollego, które pod opieką pani Hanny Mrozowskiej zaprezentowały przygotowane podczas zajęć stroje z epoki, pełne barw, koronek, kapeluszy i innych dodatków  – przykład kreatywności młodzieży i sentymentu do czasów minionych i niepowtarzalnych.