Witamy na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych! :D

Ranking „Perspektywy 2023”

Ranking „Perspektywy 2023”

Ranking najlepszych szkół w Polsce przygotowywany jest pod kierunkiem rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prof. Barbary Marcinkowskiej. Kapituła pod uwagę brała sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz oceny z przedmiotów dodatkowych. Dodatkowo w technikach pod uwagę brane są wyniki z egzaminów zawodowych. W najnowszym rankingu „Perspektywy 2023” oceniono 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200 działających w kraju) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły tzw. kryterium wejścia – egzamin dojrzałości w maju minionego roku zdawało w nich minimum 12 uczniów, a średnia ocen z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Wyniki rankingu dla naszych szkół:

LO  zajęło 300 miejsce w kraju (303 -2022, 306-2021, 623-2020) wskaźnik pkt 49,46 wyróżnione „Srebrną Tarczą”, na Mazowszu 81 miejsce, w rankingu maturalnym miejsce 283, w Powiecie Mińskim liceum ogólnokształcące zajęło pierwsze miejsce.

Technikum zajęło 26 miejsce w kraju (27-2022, 14-2021, 46-2020) wskaźnik pkt. 66,65 „Złota Tarcza”, na Mazowszu 4 miejsce,  w Powiecie Mińskim jest na pierwszym miejscu.