Projekt To działaMy klasy 2AB

Projekt To działaMy klasy 2AB

Klasa 2AB technik reklamy bierze udział w projekcie To działaMy . Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii społecznej, której celem jest: zwiększenie świadomości społeczności szkolnej i lokalnej na temat ochrony środowiska pod hasłem” PrzejdźMy na Eko stronę mocy! koordynatorem szkolnym jest pani Agnieszka Skorys.