Projekt społeczno-artystyczny „Opowiadamy o naszej społeczności”

Projekt społeczno-artystyczny „Opowiadamy o naszej społeczności”

W II semestrze roku szkolnego klasa 3d o profilu humanistyczno-filmowym przy
współudziale klasy 1d zrealizowała ścieżkę rozszerzoną programu „Szkoła Twórczych
Praktyk”. Zadaniem grupy uczniowskiej było stworzenie filmu dokumentalnego o najbliższej
okolicy  w partnerstwie z podmiotem spoza szkoły. Naszym partnerem została Specjalna Szkoła
Podstawowa w Nowym Zglechowie.
Projekt miał 3 etapy: ROZEJRZYJ SIĘ, POROZMAWIAJ i OPOWIEDZ. W każdym
z nich zdobywaliśmy wiedzę i wykonywaliśmy różne zadania. Naszą kilkumiesięczną pracę
udokumentowaliśmy na padlecie:

https://padlet.com/jdebowskakepczyk/projekt-spo-eczno-artystyczny-szko-y-tw-rczych-praktyk-wyol0nhz6rvonh8a
Zapraszamy do obejrzenia filmu ”Jest takie miejsce”- finałowego działania uczennic
ekipy filmowej z klasy 3d:
https://drive.google.com/file/d/18JVbGcPu4saJUzM03ywdrjPze_-A_2Or/view?usp=sharing