Pożegnanie absolwentów w internacie

Pożegnanie absolwentów w internacie

We wtorkowy wieczór 18 kwietnia przeżywaliśmy w społeczności internackiej wzniosłe chwile. Radość i smutek, wdzięczność, sentyment i nadzieja – to tylko niektóre z szerokiej palety uczuć, które towarzyszyły młodzieży i wychowawcom. Pożegnaliśmy bowiem 15 wychowanków, którzy niebawem przestaną mieszkać pod adresem ul. Konstytucji 16A. To tegoroczni maturzyści. Niektórzy z nich już się wyprowadzili, inni będą jeszcze mieszkać podczas zdawania egzaminów dojrzałości.

Na początku uroczystości w imieniu młodszych koleżanek i kolegów przemówiła Angelika Wąsowska, która podziękowała absolwentom za wspólnie spędzony czas i złożyła im życzenia. Ksenia Gałązka i Anastazja Wróbel zaprezentowały natomiast krótkie charakterystyki odchodzących koleżanek i kolegów, przygotowane wcześniej przez współmieszkańców na kanwie obserwacji, pt. „Jak was zapamiętaliśmy”.     

W imieniu abiturientów głos zabrali Mateusz Woźniak i Jan Strzelczyk. Podziękowali oni gronu wychowawców oraz pozostałym wychowankom za kilka lat, które połączyły wszystkich w murach internatu Ekonoma. Serdeczne słowa życzeń do odchodzących skierował na koniec przedstawiciel nauczycieli wychowawców – p. Andrzej Giziński. Absolwenci otrzymali w formie upominku zdjęcia grupowe z umieszczonymi na nich słowami Heraklita z Efezu: „Nie ma nic stałego, oprócz zmiany”.

Ostatnim akcentem pożegnalnej uroczystości była smaczna kolacja, która tego dnia nabrała szczególnie solennego charakteru.