Witamy na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych! :D

Powiatowy Urząd Pracy gościnie u „Logistyków”

Powiatowy Urząd Pracy gościnie u „Logistyków”

Powiatowy Urząd Pracy gościnie u „Logistyków”

W tym tygodniu miło nam było gościć Panią Dorotę Nejman – doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy.  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 5Lp kształcący się  na kierunku technik logistyk. Zajęcia dotyczyły szeroko pojętych zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej po ukończeniu szkoły. Przekazana została uczniom wiedza m. in. na temat istotności rejestracji w PUP, pomocy w pozyskaniu pracy lub stażu, dofinansowaniu do szkoleń, doradztwa zawodowego. Pozyskane informacje maja na celu zwiększyć świadomośc uczniów na temat pomocy w ramach rozwoju zawodowego i ułatwić im odnalezienie się na rynku pracy po ukończeniu szkoły. 

Pani Dorocie Nejman dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i dostarczoną wiedzą, a uczniom życzymy aby zdobytą wiedzę wykorzystali w jak najlepszy sposób:)