Witamy na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych! :D

Powiatowe obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Powiatowe obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 01.03.2022 r. dyrektor Zespołu Szkól Ekonomicznych i poczet sztandarowy szkoły oraz poczet sztandarowy sztandaru Związku Sybiraków koło w Mińsku Mazowieckim pod opieką pana Jarosława Madziara wzięli udział w powiatowych obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość odbyła się na terenie szkól Salezjańskich przy kamieniu Inki, wg ceremoniału wojskowego, z udziałem poseł na Sejm RP Teresy Wargockiej, Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, przedstawicieli wojska, duchowieństwa, szkół i innych organizacji. W imieniu społeczności szkolnej kwiaty przed kamieniem poświęconym Ince złożyła dyrektor Elżbieta Wieczorek.