PODSUMOWANIE VI POWIATOWEGO KONKURSU POLIGLOTÓW

PODSUMOWANIE VI POWIATOWEGO KONKURSU POLIGLOTÓW

PODSUMOWANIE VI POWIATOWEGO KONKURSU POLIGLOTÓW

Nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół Ekonomicznych pod patronatem Starosty Powiatu Mińskiego oraz Dyrektora ZSE zorganizowali VI Powiatowy Konkurs Poliglotów dla uczniów szkół średnich powiatu mińskiego. 

Konkurs  odbywał się w listopadzie, grudniu i styczniu 2022 roku. Składał się z czterech etapów, podczas których uczniowie rozwiązywali test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych oraz mówienie.

12 stycznia 2022 roku odbyło się podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród. Po uwzględnieniu wszystkich wyników najlepszym poliglotą VI Powiatowego Konkursu Poliglotów została uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych Joanna Wrona (angielski, hiszpański), II miejsce zajęła Zuzanna Wiski (z Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej; angielski, hiszpański), miejsce III zajęła Wiktoria Mrozek (z Zespołu Szkół Ekonomicznych; angielski, hiszpański), wyróżnienie otrzymała Pola Krzos (z Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej; angielski, rosyjski) oraz Siemon Sakowicz (z Zespołu Szkół Ekonomicznych; angielski, rosyjski).

Podsumowanie konkursu zostało przygotowane przez uczniów klasy 1D (klasy humanistyczno-filmowej). Najpierw Dominika Dmowska przedstawiła swoją interpretację angielskojęzycznej piosenki “”. Następnie uczestnicy podsumowania zagrali w interaktywny test przygotowany w aplikacji “Kahoot!”, dzięki któremu poznali ciekawostki związane z różnymi językami obcymi.

Sponsorami nagród w VI Powiatowym Konkursie Poliglotów była Rada Rodziców ZSE, wydawnictwo językowe Draco oraz wydawnictwo językowe Egis & Express Publishing. Koordynatorem konkursu była pani Kinga Oklesińska-Augustyniak, a w organizację konkursu włączyli się nauczyciele języków obcych z ZSE a wśród nich: p. Bartłomiej Sitnicki, p. Katarzyna Walasik, p. Tomasz Paszkowski, p. Renata Nyszko. Pani Anna Jarzębska, nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej, brała udział w pracach komisji konkursowej podczas części ustnej.  

Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy bardzo serdecznie laureatom oraz zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.