„Planeta na nowo. W cyrkularnym świecie nie ma odpadów”

„Planeta na nowo. W cyrkularnym świecie nie ma odpadów”

29 X klasa 3 d wzięła udział w pilotażu PROJEKTU EDUKACJI CYRKULARNEJ przygotowanego przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO i objętego patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Ten kompleksowy projekt edukacyjny, wzmacniający świadomość ekologiczną wprowadza w codzienność gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), w której żaden produkt się nie zmarnuje ani nie zaśmieca środowiska.

Spotkanie lekcyjno-warsztatowe przeprowadził w naszej szkole dr Robert Pruszczyński.