PIP – lekcja dla klas technikum. Program „Kultura Bezpieczeństwa”.

PIP – lekcja dla klas technikum. Program „Kultura Bezpieczeństwa”.

Państwowa Inspekcja Pracy – lekcja dla klas technikum. Program „Kultura Bezpieczeństwa”.
Dnia 19.03.2024r. gościliśmy przedstawicielki Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyły klasy technikum: 1BH, 1L, 1AR, 4AB, 4R, 2AH, 5A. Wykład przeprowadziła pani Ewelina Dębowska – p.o. nadinsektora pracy. Tematem spotkania była prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Uczniowie dowiedzieli się jaką rolę pełni Państwowa Inspekcja Pracy, czym jest stosunek pracy, jaka jest różnica między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi oraz podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy względem przepisów BHP.