Nie daj się uzależnić

Nie daj się uzależnić

„Uzależnienia zaczynają się niewinnie: jeden kieliszek, jeden papieros, jeszcze godzinka przy komputerze”. To słowa wstępu do zajęć z profilaktyki uzależnień, które miały miejsce 27 listopada w internacie. Poprowadził je dla męskiej części internatu jeden z wychowawców – p. Mikołaj Jurkowski. Zajęciom towarzyszyła prezentacja multimedialna pt. „Jesteś wolnym człowiekiem. Nie daj się uzależnić”. Tematyka spotkania została podzielona na kilka kategorii tematycznych: „co to jest uzależnienie?”, narkotyki, alkohol, nikotyna, uzależnienia od leków oraz uzależnienia XXI wieku.

Niewielka grupa uczestników zajęć stanowiła asumpt do podjęcia dyskusji nad omawianą problematyką i pozwoliła na lepsze przyswojenie treści.