Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2021 r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2021 r.

Tegoroczne powiatowe uroczystości poświęcone pamięci Żołnierzom Wyklętym odbyły się na terenie szkół salezjańskich. Ze względu na pandemię miały charakter symboliczny – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed kamieniem, poświęconym Danucie Siedzikównie „Ince” przez przedstawicieli samorządu lokalnego, służb mundurowych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, związku kombatantów oraz harcerzy.

Szkoły ponadpodstawowe reprezentował Zespół Szkół Ekonomicznych. Wspólnie z Gabrielą Wocial przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego i Sebastianem Ruta uczniem kl 2 Ep mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości i złożyć wiązankę biało-czerwonych kwiatów, symbolizujących pamięć i wdzięczność ludziom, którzy oddali życie za wolną Polskę.

Elżbieta Wieczorek
Dyrektor
Zespołu szkół Ekonomicznych