Witamy na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych! :D

Mistrz Poprawnej Polszczyzny – zapraszamy do konkursu

Mistrz Poprawnej Polszczyzny – zapraszamy do konkursu

Regulamin Szkolnego Konkursu „Mistrz Poprawnej Polszczyzny”

 1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka polskiego Tomasz Rycharski.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci przystąpienia do konkursu organizatorowi za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dnia 26.05.2022 r., do godz. 12.
 4. W dniu zgłoszenia się danego uczestnika organizator przekaże mu potwierdzenie zgłoszenia.
 5. Konkurs ma postać testu złożonego z 20 pytań.
 6. Każdy uczestnik może rozwiązać test jednokrotnie.
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 8. Za poprawnie wykonane zadania są przyznawane punkty. Trzy osoby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Trzy kolejne osoby z największą liczbą punktów otrzymają wyróżnienie – dyplomy.
 9. Konkurs odbędzie się 27.05.2022 r. o godzinie 14.25 w sali 20.
 10. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani 01.06.2022 r. W tym samym dniu zostaną wręczone nagrody i dyplomy.
 11. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na przedstawienie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.