Maturzysto! – stypendia akademickie na rok 2023/2024

Maturzysto! – stypendia akademickie na rok 2023/2024

Szanowni Państwo, 

3 lipca 2023 r. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia rozpoczyna rekrutację do 12 edycji programu stypendiów akademickich na rok 2023/2024

Kierujemy do Państwa gorącą prośbę o pomoc w dotarciu do maturzystów, ludzi młodych i ambitnych z informacją o możliwości jaką daje stypendium FEJJ. Udostępniając informację o możliwości uzyskania stypendiów dają Państwo szansę zdolnej młodzieży na zdobycie wyższej edukacji i spełnienie swoich marzeń! Zachęcamy do udostępnienia informacji w Państwa social mediach (załączamy gotowy post i grafikę w dokumencie word), wywieszenia załączonego plakatu, udostępnienie informacji mailowo lub w każdy inny sposób

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych, na polskiej uczelni akademickiej i wynosi 6000 PLN. 

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach. Od początku działalności Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznała już 4649 stypendiów na przestrzeni 11 lat.

Link do naszej strony: www.fejj.pl

Link do regulaminu: https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=14

Informacje o datach rozpoczęcia rekrutacji oraz bieżących działaniach Fundacji FEJJ  znajdą też Państwo na Facebooku: https://www.facebook.com/FEimJJ