Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe

Tuż po nowym roku rozpoczęła się już kolejna edycja kursu na wózki widłowe jezdniowe. Szkolenie to, jak zwykle cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży uczącej się na kierunku technik logistyk. W tym roku uczestniczy w nim 32 uczniów z klasy 4L i 5Lp. Nasi uczniowie w pierwszej kolejności zdobyli wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa pracy, uregulowań prawnych oraz kompetencji Urzędu Dozoru Technicznego sprawującego nadzór nad eksploatacją wózków, a następnie będą uczyli się obsługi i prowadzenia urządzeń stosowanych do transportu wewnętrznego w magazynach. UDT to również instytucja, która przeprowadza egzamin państwowy i nadaje uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi. Takie kompetencje są niezwykle cenione przez pracodawców, zwiększają atrakcyjność naszych uczniów na wymagającym rynku pracy.