Konkurs grantowy dla szkół w II edycji projektu „TO(działa)MY!” rozstrzygnięty!

Konkurs grantowy dla szkół w II edycji projektu „TO(działa)MY!” rozstrzygnięty!

Z nadesłanych projektów komisja konkursowa wybrała 13 szkół, które zostały nagrodzone grantem, Grant w wysokości 2 tysiące złotych na realizację kampanii społecznej „Przejdźmy na Eko stronę mocy” dostał Ekonom!
  W projekcie wzięła udział Klasa 2AB technik reklamy. Każda szkoła w Polsce mogła zgłosić się do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjno-społecznym „TO(działa)MY!”. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na inicjatywy wykraczające poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Nauczycielom daje okazję wprowadzenia metody projektowej do zajęć lekcyjnych. Organizatorami inicjatywy są UNICEF Polska i Fundacja Santander Bank Polska. Projekt 2AB zakłada przeprowadzenie kampanii społecznej, której celem jest: zwiększenie świadomości społeczności szkolnej i lokalnej na temat ochrony środowiska pod hasłem” PrzejdźMy na Eko stronę mocy!” koordynatorem szkolnym jest pani Agnieszka Skorys.