Konkurs dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych  na najciekawsze Logo „Dzień Bezpiecznego Internetu”

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:

–       Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
–       Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
–       Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
–       Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

1.       Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wykorzystania w Internecie.
2.       Prace można wykonać korzystając z dowolnego programu graficznego.
3.       Plik logo w rozmiarze 792 px x 612 px  powinien charakteryzować się następującymi cechami:
i. być czytelny i łatwy do zapamiętania,
iii. wzbudzać pozytywne emocje,
b. oraz składać się :
i. tylko z logotypu (stylizacji literowej)
ii. tylko z elementu graficznego będącego symbolem
iii. zawierać połączenie obu tych elementów

4.       Stylizacja literowa powinna zawierać tekst Dzień Bezpiecznego Internetu (j.polskim) lub Safer Internet Day(j.angielski).
5.       Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6.       Logo ma być przygotowane w formacie wektorowym *.cdr, *ai  lub w innych formatach umożliwiających edycję w formie wektorowej.
7.       Plik w nazwie musi zawierać dane osoby, która go wykonała: Logo_Imię_Nazwisko_klasa.
8.       Dla uczestników przewidziane są dyplomy, publikacja prac na stronie szkolnej oraz na zespole #INFORMATYKA_NEWS na Teams.
9.       Prace konkursowe należy wysyłać na adres mailowy: konkurs.zseminskmazowiecki@gmail.com  do 31 marca 2022 r.
10.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07 kwietnia 2022.
11.   Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na zespole #INFORMATYKA_NEWS na Teams.

 KRYTERIA OCENY PRAC:

1.       Zgodność z tematem.
2.       Estetyka wykonania.
3.       Pomysłowość.

ORGANIZATOR KONKURSU
mgr Anna Bombińska-Sołtys
– nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Ekonomicznych