Witamy na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych! :D

Komunikat/Informacja w sprawie certyfikatów zawodowych –  sesja  CZERWIEC 2023 

Komunikat/Informacja w sprawie certyfikatów zawodowych –  egzamin zawodowy sesja  CZERWIEC 2023
3AB,3R,3L oraz uczniowie zdający kwalifikacje z poprzedniej sesji

Informacje o wynikach egzaminu zawodowego, który odbył się w czerwcu 2023 uczniowie  mogą sprawdzić samodzielnie w systemie SIOEPKZ w dniu 31.03.2023 od godz. 10.00 w miarę działania systemu. Aby ZAREJESTROWAĆ SIĘ w systemie /adres: https://warszawa.epkz.cke.edu.pl/ należy wpisać swój indywidualny login oraz kod aktywacyjny, który otrzymaliście w szkole. Po zalogowaniu się w portalu zdającego wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o wynikach o swoich wynikach egzaminu.

Uczniowie, którzy mają problem z zalogowaniem się do systemu /zagubienie kodu, hasła, problemy techniczne/ mogą zgłosić się po nowy kod i hasło lub uzyskać indywidualnie informacje o wynikach egzaminu w szkole od 31.08.

Zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE  w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego na rok szkolny 2022/2023 termin odbioru certyfikatów kwalifikacji zawodowych, które odbyły się w sesji czerwiec 2023 będzie możliwy we wrześniu w terminie około – 8 września 2023.

Informacji udziela: Agnieszka Paździoch -wicedyrektor