kampania Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

kampania Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

Ruszyła kampania Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza, 21-27 marca 2022 r. , którą koordynuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W ZSE kampanię realizują klasy technikum reklamy a koordynatorem szkolnym jest Pani Agnieszka Skorys .