Informacja dla zdających egzamin zawodowy – sesja Styczeń 2022 /4A, 4B, 4L, 3Bg/

Informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji styczeń 2022 w formie elektronicznej będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od 31 marca 2022 r. od godziny 10.00
/kody aktywacyjne z instrukcją umożliwiające zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO/
Wyniki egzaminu można również sprawdzić w szkole.

Uwaga:
Świadectwa, certyfikaty będą wydawane w sekretariacie szkoły od 8 kwietnia 2022. Informacji w sprawie egzaminów udziela wicedyrektor Agnieszka Paździoch.