Witamy na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych! :D

FINAŁ VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich

FINAŁ VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich

W dniach 15-16 grudnia 2022 r. w Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie odbył się finał ogólnopolski  VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.  

Głównym organizatorem od wielu lat jest Stowarzyszenie Dyrektorów i  Nauczycieli   Twórczych   i   Aktywnych   Szkół  Zawodowych    w Bydgoszczy. 

W zmaganiach obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych wzięło udział 64 finalistów  reprezentujących 42 miast Polski. Naszą szkołę reprezentowali: Gabriela Nalazek i Jakub Mirosz z klasy 4Ap. Opiekunem zespołu była Pani Magdalena Bednarkiewicz.  

Program Olimpiady obejmował wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Temat wiodący VIII Olimpiady WiUM brzmiał: „Funkcjonowanie gospodarki w dobie kryzysie energetycznego”.

Na podstawie oceny prac i uzyskanych przez uczestników punktów wyłoniono 10 najlepszych zawodników, którym przyznano tytuł „Laureata Olimpiady”. Wśród laureatów znalazł się Jakub Mirosz reprezentujący naszą szkołę.

Pozostali uczestnicy otrzymali tytuł „Finalisty”. Wszyscy, zarówno laureaci jak i finaliści uzyskali przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Wyjazd na finał dał również możliwość zwiedzenia Szczecina, po którym oprowadzili nas uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki.

Uczestnikom startującym w poszczególnych etapach Olimpiady życzymy dużo satysfakcji z możliwości reprezentowania szkoły w takich imprezach. Laureatom i finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.